Sala växer

Sala kommmun har nu en vision som kräver tillväxt!

I dagens läge konkurrerar Sala med alla andra kommuner i Sverige om våra medborgare, vi som kommun måste inse att vi är konkurrensutsatta och ändra vårt sätt att tänka och arbeta för att överleva som kommun. Det behövs numera aktiv marknadsföring av all verksamhet i Sala. Både näringsliv, kommunal verksamhet och föreningsliv. Sala kommun har nu som vision att sträva efter tillväxt, då kommunen strävar efter att bli 25000 invånare år 2024! Detta har också gjort att Sala kommun sedan 2010 ökar i befolkningsmängd varje år och att tillväxttakten ökar. Under 90 talet fram till 2008 minskade Sala kommun i befolkning. Men sedan 2010 pekar kruvan uppåt och 2017 slog Sala nytt befolkningsrekord! Nu är vi 22 725 st invånare och fortsätter öka! (Juni 2018) Vi har länge strävat efter att vi får tydliga planer som utgår från kommunens övergripande målsättning! Om alla vill åt samma håll, går det bättre för Sala helt enkelt!

Fler invånare innebär både ökade indirekta kostnader, men det innebär också ökade intäkter, större efterfrågan på bra service och ställer krav på att kvaliteten i Salas skolor och omsorg håller måttet! Äntligen så växer Sala! 


VI VISAR HUR VI VILL SE KOMMUNEN VÄXA HÄR:

Så ser vi att Sala kommun växer i sin helhet!