Lättare att leva i Sala!

Sala kommun har under lång tid varit en granskande kommun utan större flexibilitet. Vi inom Salas Bästa anser att det viktigaste för att både vi som bor här idag och de som flyttar hit i morgon ska trivas måste det till en attydsförändring. Det krävs en tydlig vilja från oss politiker och ledning att vi måste ändra vår arbetskultur till att bli mer medborgarvänlig. I och med att vi genomförde den största omorganisationen 2015 inom kommunal förvaltning sedan 1972 är de nya ledorden i organisationen därför “medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet” något som nu hela fullmäktige ställt sig bakom! Nu gäller det bara att få hela organisationen att göra detsamma!


Medborgarkontor & Näringslivskontor, en verklighet 2017
Vi vill att medborgarkontoret blir en serviceinrättning inom kommunen dit alla medborgare kan få hjälp och stöd i sitt dagliga liv. Personalen ska vara serviceinriktad och hanteringen av lätta ärenden ska gå snabbt. Det ska gå att få ett lätt beslut med sig när man går därifrån. Nu har företagarcentrum blivit en del av kommunen och fått flytta in i samma byggnad som medborgarkontoret och det nybildade näringslivskontoret kommer att ha lättare att samverka med övriga kontor inom kommunen för att underlätta för de företag som behöver hjälp. Kommunen arbetar äntligen med att få till en företagslots, något som vi tjatat om sedan 2010. Vi har stor tilltro till den nya organisationen och ser hur den sakta men säkert växer åt rätt håll. Vi arbetar nu också med att försöka utveckla E-tjänster inom kommunen i takt med att kommunikationsenheten och IT-enheten får de resurser som behövs för att hinna med allt. Bygget av den nya organisationen som påbörjades 2015 är långt ifrån klart, men vi är med och ställer krav på att den ska sträva efter de ledord som fullmäktige antagit. Alla inom kommunen får nu också gå kursen “Förenkla helt enkelt” för att lära sig tänka i andra banor och förstå vardagen för företagaren.


Hjälp till föreningar
Sala kommun har numera både en föreningsutvecklare som arbetar med idrotts och fritidsföreningar och en kulturutvecklare som ska vara kommunens kontaktperson för kulturföreningar. Dessa finns hos Kultur och Fritid som finns vid Täljstenen och Biblioteket. Vi har också lyckats få fram en lokal kulturplan och en idrotts och fritidsplan som tydliggör vad medborgarna kan förvänta sig av Sala kommun. Dessa planer har stött och blötts tillsammans med föreningslivet. Nu tar vi ett ytterligare steg i utveckling och utarbetar en lokal överenskommelse mellan kommunen och de idéburna organisationerna (alla föreningar och intressegrupper). Den processas nu fram tillsammans med alla föreningar och grupper som vill vara med och få till en överenskommelse om vad vi kan förvänta oss av varandra och vad vi ska arbeta för tillsammans. Tanken är att det ska bli en gemensam handlingsplan för hur vi tillsammans kan utveckla Sala kommun på bästa sätt! Vi anslår även 14,3 miljoner kronor i extra investeringsbidrag 2017 till de föreningar som ansökt om att få hjälp med olika investeringar för att kunna utveckla alla de idéer som finns bland eldsjälar och till de föreningar som har stora renoveringsbehov och i annat fall fått vänta längre. Salas Bästa anser att ett aktivt fritidsliv är en viktig del i att bygga en attraktiv kommun och det kommer vi alltid att kämpa för! Vi är därför glada att vi nu tillsammans med övriga partier i Allians för Sala lagt fram ett sådant förslag! Anledningen till att vi kunnat göra det i år är för att vi vänt en skenande ekonomi där kommunen nästan nådde ett nollresultat 2014 efter Socialdemokratiskt styre till att i flera år ha väldigt bra resultat där vi kunnat avsätta medel till kommande investeringar.


Sala Appen - din reklamationkanal!
Under förra mandatperioden tog Salas Bästa fram ett förslag till en kommunal App som sedan sjösattes av förvaltningen. I den kan du numera reklamera trasiga gator, lyktstolpar eller annat som du vill ska justeras av förvaltningen. Vi ser flera möjligheter att utveckla denna app och hoppas att den ska kunna användas till fler saker i framtiden. En sak kan vara att kunna lämna medborgarförslag direkt till ledningen.


Fler E-tjänster i framtiden
Just nu pågår en stor omställning i hela världen, den tekniska utvecklingen går väldigt fort. Idag finns det självkörande bilar, robotar som klarar att ställa diagnoser och svara i telefonen. Det forskar ständigt fram nya tekniska verktyg. Salas Bästa anser att det är av stor vikt att Sala kommun hänger med i den utvecklingen för att klara av de behov som finns redan nu och som kommer att ställas i framtiden. Fler och fler vill kunna ha sin kontakt med kommunen via enkla e-tjänster. Salas hemsida byggs nu upp för att klara av fler. Vi ser gärna att Sala Appen också kan bli en möjlig e-tjänst väg, så att du när som helst kan ta upp mobilen och fylla i det som behövs för att göra din ansökan, kunna fråga en handläggare om råd eller boka ett besök. Här finns det massor kvar att göra, men i år satsar Sala kommun på att utveckla både kommunikationsenheten och IT-enheten för att klara framtidens utmaningar och behov!

Förenklade byggprocesser
Salas Bästa ligger på för att det ska gå fortare och enklare att bygga i Sala kommun. Vi vill att kommunen gör klart tillräckligt med detaljplaner för att kunna ha en markreserv. Detta är något som inte har gått spikrakt då behoven varit väldigt stora och resurserna små. Vi vill också att Sala kommuns handläggare prioriterar byggnation före byråkrati. Något som vi ständigt slåss för. Sedan vi kom till makten har Sala kommun infört att alla avslag på bygglov inte får tas av handläggarna direkt utan ska upp i nämnden. Däremot så har handläggarna rätt att bevilja bygglov utan att ta det till nämnden. Detta för att tydliggöra att det ska mycket till för att man inte ska få bygga! Lagkrav och andra instanser kan dock sätta käppar i hjulet. Vi är av den uppfattningen att vi hellre provar en lag som är tillväxtfientlig än säger nej. Här är vi dock inte alltid överens med övriga partier. För oss handlar det om att Sala ska kunna växa i samma takt som våra grannkommuner gör. Vi är inte rädda för det som är nytt, men gillar även det som är gammalt. När det gäller detaljplaner vill vi ha enkla detaljplaner som inte lägger sig i allt för mycket hur du som privatperson vill bygga. Vi förespråkar därför bygglovsfri landsbygd och väldigt lite detaljstyrning!