Nu blir det liv i Sala kommun!

Sala sprudlar av liv, men många missar alla roliga aktiviteter!
Vi i Salas Bästa arbetar därför aktivt på flera nivåer för att förändra stadens utbud och möjliggöra att fler upptäcker alla fina platser och roliga aktiviteter utanför staden.

Fortsätt utveckla stadsparken!
Salas bästa har varit med och drivit på för att serveringen intill lekparken ska bli av, nu är den klar. Vi ser gärna att parken fortsätter att utvecklas, att det blir fler möjligheter såsom ställplatser för turister, en levande Åkra trädgård, en utescen och mer offentlig konst i parken som har anknytning till Salas kulturhistoria eller varför inte en skatepark? Vi vill också gärna se att parken får en bättre belysning så mörka partier försvinner. Genom att få till olika gångstråk och mer liv i parken ökar även säkerheten på området. Parken är en vacker plats som vi ska vara stolta över och använda så mycket det går!


Vi vill försköna torget!
Om vi får bestämma så kommer Salas centrala torg att bli en vacker levande plats med fler uteserveringar, arrangemang och bortsopad sand. Vi ser gärna att man anordnar stråk över torget som gör så att man fortfarande lätt kan ta sig över även om man är i behov av rullstol. Vi ser även möjligheter i att utöka torget med mer utsmyckning såsom vattenspel vid kandelabern och fler parkeringsmöjligheter. Torget är stadens hjärta, vi vill att det sprudlar med liv! Genom att få mer liv och rörelse även på torget samtidigt som parken utvecklas får vi till fler säkra stråk i staden. Sen blir det ju även betydligt trevligare!

Vi vill utveckla Salas lokala överenskommelse sk. LÖKEN
Just nu pågår ett arbete med att ta fram en lokal överenskommelse mellan kommunen och alla idéburna organisationer,(föreningar, intressegrupper). Detta är något som vi stödjer till 100%. Vi hoppas verkligen att vi kan få till fler samarbetsmöjligheter och aktiviteter i Sala kommun.

Besöksstrategi på gång!
Sala kommun arbetar nu fram en besöksstrategi tillsammans med näringslivet. Sala kommun har också fått en ny destinationssida där företag och föreningar kan göra reklam för allt som finns att göra i Sala. Genom att marknadsföra oss mer tillsammans kan vi dra samordningsvinster och tillsammans visa upp allt vi är stolta för i Sala kommun! Besök gärna deras hemsida: www.destinationsala.se

Salas alla aktiviteter behöver marknadsföras så mycket det går!
För att hjälpa till och få till samarbeten mellan olika föreningar, företag och evenemangsanordnare i Sala, startade vi Evenemang i Sala kommun. Det är en facebooksida för dig som vill se vilka evenemang som finns i Sala! Här kan alla föreningar och företag och anordnare lägga upp sina evenemang! Sidan är inte politisk, utan bara en produkt av att vi vill hjälpa till på traven, för att Salas kulturliv, idrottsliv och turism ska blomstra och få många besökare!

Följ alla Salas evenemang på facebook!