Salas Bästa Nyheter

Äntligen ny hall i Sala!
25 okt 2016

I valrörelsen 2014 delade vi ut knappar om att vi ville bygga en hall till i Sala kommun, då föreningslivets kostym blivit för trång. I årets budget, 2017-2019 som vi arbetat fram tillsammans med våra kollegor i Allians för Sala har vi nu äntligen fått in en hall! Detta samtidigt som vi investerar i både nya skollokaler och projekterar för ett nytt äldreboende. Vi är jätteglada att hallen nu blir verklighet! I vårt gemensamma förslag ska bygget komma igång 2017 och hallens tider gå att dela ut 2018. Nästa steg blir nu att Kultur och fritid tillsammans med föreningslivet får arbeta fram vad det ska finnas för verksamhet i lokalen. Utöver ny hall, så finns det mycket med i vår gemensamma budget som vi anser är väldigt bra! Vi har varit rörande överens om dessa satsningar, Allians för Sala satsar på att gasa och bromsa samtidigt! D v s vi har nu byggt upp en tillräckligt bra ekonomi för att våga satsa, samtidigt som vi har både lagt in en buffert i kommunstyrelsen, som gör att vi står rustade för snabba förändringar såsom förändringar i befolkningsutveckling, flyktingkris eller andra oförutsedda händelser. Vi sparar 2% varje år för att slippa ta för stora lån och ha bra betalningsförmåga! Här är några nyheter i budgeten!

- Ny näringslivsorganisation som förstärks med en företagslots eller som vi vill kalla den Tillväxtgeneral, som ska styra etableringsarbetet i kommunen!
- En efterlängtad lokalstrateg, som ska koordinera alla lokalinvesteringar och effektivisera den lokalanvändning som vi har idag!
- Fortsatt utveckling av samverkan och överenskommelser mellan kommunen och det civila samhället/föreningslivet, där vi samarbetar för att erbjuda medborgarna bättre service, trygghet och frihet
- Personalförstärkningar inom äldreomsorgen för att minska påfrestningar på vår duktiga personal!
- Minskade köer inom äldreomsorgen till boenden!
- Projektering av ny simhall, 2019. Utökade öppettider på storhelger införs redan 2017, genom personalförstärkningar!
- En rejäl satsning på att få klart nya vägar, VA-områden och cykelvägar, till befintliga sträckor såväl som i takt med att nya detaljplaner blir klara under de närmaste åren!
- En förstärkning i det kommunala arbetet med att få fart på bredbandsbyggandet!
- En ökad skolram, och samordning med vård och omsorg för att organisera alla ansökningar av statsbidrag! Samtidigt som vi fortsätter att renovera, bygga ut och bygga nya skolor och skolsalar såsom idrottssalar etc.
- Projekteringsmedel för att påbörja renovering av idrottshallen 2019
- Ny hundrastgård 2018 och förbättring av torget
- Fortsatt organisation för att arbeta med krisberedskap för oro på stan och konflikthantering!
- Kompetensutveckling för personal inom bemötande och enklare hantering av ärenden!
- Marknadsföringsbudget för att arbeta vidare med att göra Sala mer attraktivt, tillsammans med eldsjälar inom näringslivet!
- Pojektmedel för att fira Sala som fyller 400 år 2024 och utveckla Sala kommuns arbete mot vår vision 2024!
- Fortsatt satsningar på att arbeta med att tillgänglighetsgöra Sala kommun och få bort enskilt avhjälpta hinder!
- Fortsatt satsning på att bygga fler LSS bostäder 2017, 2018
Och mycket mycket mer!
Här är vårt gemensamma förslag!