Salas Bästa Nyheter

Ett tillgängligt Sala för alla!
27 aug 2018


LADDA NER VÅRT PROGRAM FÖR TILLGÄNGLIGHETSARBETET HÄR:
AFFISCH_TILLGÄNGLIGT_SALA_2.pdf

Alla ska kunna leva ett bra liv – i Sala!
1. NPF-SÄKER SKOLKOMMUN & SVERIGES BÄSTA LSS-KOMMUN
Salas Bästa vill att Sala kommun ska bli Sveriges bästa LSS-kommun. Vi vill anpassa skolorna efter barn med Neuropsykiska funktionshinder, (ADHD, AUSTISM mm) genom att kompetensutveckla all personal inom NPF och anpassa skolmiljöer, liknande det som gjorts i Norrtälje kommun. 

2. FUNKTIONSRÄTTSOMBUD
Vi vill att de funktionsnedsatta får en egen kommunal ombudsman som kan hjälpa till med ansökningar och aktivt arbeta internt med att kompetensutveckla tjänstemannaorganisationen och driva tillgänglighetsarbetet i kommunen i stort.

3. TILLGÄNGLIGHETEPLAN & SAMVERKAN
Vi vill att Tillgänglighetsperspektivet läggs in i alla beslut och att det blir en del i kommunens övergripande målsättning.
Vi vill att kommunen via Funktionsrättsombudet arbetar utifrån en tillgänglighetsplan som är kopplad till kommunens årliga investeringsbudget och att Funktionsrättsrådet eller en Tillgänglighetsgrupp skapas där både Funktionsrättsorganisationerna och enskilda personer med särskilda behov deltar i arbetet.