Salas Bästa Nyheter

Lärkans utveckling går snabbare med långsiktiga investerare
05 nov 2012

I veckan kommer kommunstyrelsen att ta beslut om att börja utvärdera om det är möjligt med att bolagisera Lärkans sportfält och eventuellt sälja mark och anläggningar. Salas Bästa la fram förslaget till Framtid Sala redan direkt efter valet, därför att vi ser att det kommer att behövas investeras både inom barnomsorgen och äldreomsorgen, men också p g a att Sala kommuns fastigheter och anläggningar är i stort behov av renovering och utveckling. Det går inte att låna pengar till allt, behovet är för stort, det är bättre att utnyttja det bundna fastighetskapitalet. Dessutom så är det perfekt tajming då intresset från investerare är mycket stort för samhällsfastigheter just nu. Långa hyresavtal med låg risk ger en intressant placeringsmöjlighet för fastighetsföretagen. Alternativa lösningar, specialisering och effektivisering, ger en ”win-win-situation”. Vi såg att genom att få hit fler större investerare till Sala kan vi på ett effektivare sätt få igång utbyggnaden av Lärkan så att den blir av och genomföra den medan våra eldsjälar i kommunen fortfarande brinner. Många föreningar i Sala vill satsa, låt oss göra det tillsammans! I vårt drömavtal står investeraren för investeringsrisken och utbyggnaden, kommunen för delar av driften och utlåning och föreningarna för utvecklandet av fritidslivet tillsammans med kommunen och det lokala näringslivet. Ja investeraren får en viss avkastning genom hyran, men det kan också avtalas fram till genomförbar nivå. Om kommunen själv ska ta investeringen ur sin egen budget krävs betydligt längre väntetid. Det förstör även kommunen egen soliditet och utvecklingsförmåga.

Flera andra kommuner har redan börjat utnyttja den växande marknaden och intresset från de nya investerare som finns. I Västerås har t ex HEMSÖ tillsammans med PEAB byggt ett helt nytt gymnasium och i Härnösand har de byggt demensboende, HEMSÖ ägs av Tredje AP-Fonden och vice ordförande i Svenskt Näringsliv sitter med i styrelsen.Rikshem förvärvar för 506 miljoner kronor, där såväl bostäder från Kalmarhem som samhällsfastigheter direkt från Kalmar kommun ingår, bland politikerna röstade 59-1 Ja. En försäljning i Sala liknande den i Kalmar, skulle göra Sala kommun skuldfri! Rikshem är Sveriges största privata bostadsbolag och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

Riksbyggen AB är ett kooperativt företag som också givit sig in på samhällsfastighetsmarknaden, Sedan 2005 tillämpar Riksbyggen en klassisk kooperativ princip – återbäring om verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott.
Några fördelar med kooperativ företagsform, varje medlem har en röst oavsett satsat kapital. Lättare att göra långsiktiga investeringar i och med att de inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport. Kunderna är samtidigt ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan. Målet med företagets lönsamhet är en bra verksamhet för deras medlemmar. Medlemmar får också utdelning på andelskapital,
återbäring - vilket innebär att man får pengar tillbaka på köpta förvaltningstjänster från Riksbyggen.

I Sala sålde vi fängelset till Skandrenting, Skandrenting är ett privat fastighetsbolag som strävar mot att äga fastigheter med långa hyresavtal. Med fokus på kunden, fastigheten och ett långsiktigt synsätt ska Skandrenting vara en kompetent och stark samarbetspartner, som de skriver på sin hemsida. Om vi kan få dessa och liknande aktörer att intressera sig för vår kommun, finns det betydligt större chans att både bygga nya bostadsområden och utveckla både idrotten och kulturen! Vi anser INTE att Sala är för litet. Sala är faktiskt till storleken en normalstor kommun. Vi ligger på plats 113 av 290 kommuner i antal invånare/kommun redan nu, vi hör till kommungrupp kommuner i tätbefolkad region. Om vi får till långsiktiga investerare till anläggningarna och bostadsbyggande centralt, får kommunen istället eget investeringskapital kvar till satsningar på hyresrätter och utveckling i landsbygdsdelarna, där de stora drakarna inte ser samma intresse. Låt kommunens pengar gå till verksamhet istället!