Salas Bästa Nyheter

Salas Bästa arbetar för tillgänglighet för alla
29 dec 2012

Här är hela medborgarförslaget:

På sista mötet den 17 december 2012, fick kommunfullmäktige en åhörare som var rullstolsburen. Då det inte fanns någon som helst organisation eller policy för hur det ska gå till när någon rullstolsburen ska delta på våra demokratiska möten var det ganska uppenbart att den plan och policy som finns i kommunen idag inte efterlevs eller behöver förbättras. Enligt den tillgänglighetsplan som finns ska det framgå tydligt i bokslut att kommunen ska göra uppföljning på allt tillgänglighetsarbete i kommunen, men under den tid som vi varit aktiva har detta aldrig redovisats mer än en rad i tekniska nämndens driftsbudget.

Vi anser att tillgänglighet för alla inte bara är bra för de som är rullstolsburna, blinda eller döva, det gäller oss alla. Alla får mer eller mindre sämre syn/hörsel och möjligheter att ta sig fram ju äldre vi blir. Det är därför viktigt att vi får alla att tänka på detta ur ett vidare perspektiv. Det främjar inte bara medborgarna i sig utan också möjligheten för våra privata fastighetsägare, handelsföretag och turismföretag då vår stad blir mer tillgänglig för fler personer.  Vi vill därför att planen som idag finns revideras och att vi lägger fram tydligare policy och förslag på direktiv hur tjänstemännen inom kommunen ska arbeta i frågan. Vi vill också att vi följer upp arbetet med tillgänglighet i strategisk plan och budget samt framför allt i bokslut för att arbetet ska standardiseras och bli en daglig fråga i tjänstemannens vardag.

Vi föreslår därför att:
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen:

Att revidera Tillgänglighetsplanen i Sala och tydliggör hur mycket medel som behövs inom kommunen för att förbättra tillgängligheten för våra medborgare på offentliga platser. Samt att vi upprättar en ekonomisk investeringsplan för hur det ska gå till.

Att tillgänglighetsarbetet utifrån planen redovisas i strategisk plan och budgetprocessen samt i bokslut och att detta även lyfts fram som marknadsföring mot dessa grupper efter genomförda åtgärder. För att fler ska välja att åka till Sala där det i framtiden kan vara bra tillgänglighet istället för en kommun som inte satsat på tillgänglighet.

Att FöretagarCentrum tillsammans med kommunen sätter igång ett samarbete med de lokala fastighetsägarna och söker stöd till projektet från ESF eller andra instanser för att uppmärksamma det lokala aktörerna och kommunens tjänstemän på att tillgänglighet ökar handel och efterfrågan och att vi politiker anser att det är en viktig fråga.

Att Sala kommun i samråd med Handikapp rådet sätter ihop en styrgrupp för Salas utveckling tillsammans med tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret där de tillsammans pekar ut vad som krävs vid vidareutveckling av Salas gator och mötesplatser så att vi bygger rätt från början. Det kan ske redan vi ritningsstadiet.

Att Sala kommun anordnar trygghetsvandringar tillsammans med olika intressegrupper där de använder Sala Appen för att ta kort och redovisa de delar av staden som behöver åtgärdas för att personer ska känna sig trygga i Sala. Det kan vara en handikapprådsgrupp, en kvinnogrupp och en ungdomsgrupp t ex.

Hanna Westman, Salas Bästa Åke Magnusson, Sätrabrunn