Salas Bästa Nyheter

Salas bästa arbetsgivarpolitik
20 maj 2016

Allians för Sala har påbörjat arbetet med att arbeta fram en gemensam politisk plan för vad vi vill att Sala kommun ska sträva efter för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förslaget presenterades nyligen på utskottet. För att kunna bygga en organisation som strävar åt samma håll och bygga en arbetskultur inom förvaltningen behöver vi ta fram en tydlig målsättning. I slutet av maj kommer kommunen att samla politiker och tjänstemän för att arbeta fram nya målsättningar som utgår från vår gemensamma vision om att Sala kommun ska växa till 25000 invånare. För att säkerställa att det blir tydliga mål om hur vi på bästa sätt ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare ville vi därför via utskottet ta fram en gemensam politik som håller över flera mandatperioder. Socialdemokraterna har nu fått se planen och vill avvakta tills att de mål som ska tas fram till budgeten blir satta först. Vi har därför valt att avvakta detta, men anser att det är bättre att vi arbetar fram planer tillsammans med förvaltning, personal och politiker inom respektive område och sedan lämnar fram förslag till mål än att politiker ska sätta mål utan underlag. I vårt gemensamma förslag så vill vi sträva efter att bygga upp Sala kommuns varumärke genom förbättrad personalpolitik, tydligare ledarskap och att det tydliggörs vad som förväntas av de anställda. Vi vill också sträva efter att bygga upp en stolthet bland kommunens anställda över att arbeta inom Sala kommun. Dessa frågor är vi väldigt överens om mellan blocken och det borde därför inte vara svårt att komma fram till en bra plan som underlättar arbetet för förvaltningen. Nästa steg blir nu att bolla dessa frågor med fackföreningarna och personalgrupper. För om de ska kunna känna stolthet krävs det att de får delta i att ta fram en sådan plan. Vi får nu se vad som händer efter mötet i maj och hoppas kunna arbeta vidare med att ta fram en blocköverskridande arbetsgivarpolitik för Sala kommun.