Salas Bästa Nyheter

Salas Bästa förslag till näringslivsplattformen!
05 sep 2013

Ladda ner Salas Bästa näringslivsplattform >>Remiss svar på Näringslivsprogram för att bli en av Sveriges främsta tillväxtkommuner med ett företagsklimat
i toppklass.


Vision 2024:
”2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare. Sala ska vara ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen”

Dit når vi genom att arbeta med långsiktig hållbarhet i vår egen verksamhet, men också genom att bidra till hållbar utveckling i hela samhället. Kommunfullmäktige fastställde Vision 2024 i september 2010. Redan år 2016 ska vi vara en av Sveriges främsta tillväxtkommuner. Vårt företagsklimat ska vara bland de främsta i landet. För att nå hela vägen krävs helhetsperspektiv och marknadsföring av Sala kommun med utgångspunkt från en upprättad gemensam marknadsplan med näringslivet via FöretagarCentrum. Näringslivsprogrammet skall vara ett tydligt styrdokument både för kommunens anställda och FöretagarCentrum. Syftet med programmet är att tydliggöra ansvaret mellan kommun och näringsliv samt få ett helhetsperspektiv på hur vi i kommunen når tillväxt tillsammans. Vi har arbetat fram ett förslag på 8 olika mål som vi tror kan skapa tillväxt i Sala som gruppen kan ta med sig in i det fortsatta arbetet samt hur dessa skulle kunna uppfyllas. Vi har utgått från den kommun som blev årets tillväxt kommun 2012, Falkenberg, för att finna skelettet till vårt förslag.