Salas Bästa Nyheter

Salas Bästa kräver säkrare trafiksituation vid Dammgatan
10 jan 2013

Motion angående trafiklösning vid Dammgatan och Lasarettsgatan

Sedan tidigare råder det problem vid Dammgatan vad det avser trafik för bilfordon. När det blir mycket snö så blir den skarpa kurvan farlig för mötande bilister och under den större renoveringen av Salabostäders fastighetsbestånd vid Stamparen så har trafiksituationen varit direkt hämmande för de boende och för verksamhetsidkaren vid Torino pizzeria då det är enda vägen in och ut till området.

När jag diskuterat med boende i området och med verksamhetsidkaren vid Torino pizzeria så har det kommit fram idéer om att komma till rätta med problemet genom att tillåta och anpassa vägsnutten mellan Dammgatan och Lasarettsgatan, som är ungefär 35 meter lång, för biltrafik. Jag tror dessutom att verksamhetsidkaren skulle gynnas av att man kan nå hans pizzeria från två håll, dels från flerbostadshusen men även från sjukhusområdet.

Eftersom Dammgatan inte kan betecknas som en genväg till Väsbygatan samt idag är försedd med många farthinder så torde inte säkerheten påverkas negativt om Sala kommun släpper på trafik från ett håll till.
Jag föreslår därför Kommunfullmäktige att i enlighet med motionen besluta att tillsammans med berörda sakägare upprätta en biltrafikförbindelse mellan Dammgatan och Lasarettsgatan.


Sala den 26 december 2012
Marcus Andersson
Salas Bästa