Salas Bästa Nyheter

Tillgänglighetsplanen dammas av!
19 feb 2013

Den 29 December, alldeles före nyår skickade Hanna Westman, Salas Bästa in ett medborgarförslag tillsammans med en medborgare,
Åke Magnusson ang. tillgänglighetsarbetet i Sala. 2010 togs det beslut av kommunfullmäktige att det skulle arbetas fram en tillgänglighetsplan och policy i Sala kommun. En plan och policy skapades, men lades sedan på hyllan.

Detta påpekade vi i medborgarförslaget som var med på kommunfullmäktige i Januari. Vi gav också flera exempel på hur man kunde vidareutveckla arbetet från den plan som skrev 2010. Vårt medborgarförslag har ännu inte kommit med på kommunstyrelsen, som är instansen där förslaget ska besvaras, beviljas eller avslås.

-“Jag blev därför förvånad när jag fick se handlingarna från kultur och fritidsutskottet den 19 Februari där nu Socialdemokraterna har lagt fram eget förslag på att Tillgänglighetsplanen ska sättas igång igen i förvaltningarna”, säger Hanna Westman, Salas Bästa

Detta innebär att det nu kommer att bli en majoritet i kommunstyrelsen för att arbetet ska påbörjas! Kultur och Fritidsutskottet röstade även helhjärtat igenom förslaget och la fram förslag på att handlingsplanen från kultur och fritidsenheten ska redovisas för kommunstyrelsen i December. Förhoppningsvis kommer Sala kommun nu att satsa på “Tillgänglighet för alla” vilket är det absolut viktigaste!

-“Jag vill personligen tacka Åke Magnusson i Sätrabrunn, som har stridit för detta under en lång tid, det är eldsjälar som han som ger politiker eld i baken”, fortsätter Hanna Westman.

Läs vårt medborgarförslag här >>

Läs Kultur och Fritidsutskottets ordförandes förslag här >>

Protokollet är ännu inte underskrivet, men beslutet blev JA, och arbetet ska redovisas i December!