Salas Bästa Nyheter

Salas Bästa vill ha en kulturplan!
26 sep 2012

Efter ett möte med Ideell Kultur i Sala, har nu ordförande i kulturutskottet, Hanna Westman, (Sbä) valt att aktivt börja arbeta fram en lokal kulturplan. Detta är inget nytt, det har efterfrågats en längre tid från föreningslivet, men ingen har tagit tag i det tidigare. Nu är det dags att sluta snacka och börja verka, säger Hanna Westman.
Jag ser stora möjligheter till att detta kan bli verklighet inom en snar framtid då alla i kulturutskottet är för att en lokal kulturplan görs, vi slåss nästa om att säga att det är vår idé bland partierna! Nu är frågan bara hur vi på bästa sätt kan få kulturlivet involverade i att ta fram en nulägesanalys, vision och strategi för hur Salas kulturliv ska utvecklas i framtiden! Jag kommer att till nästa utskottsmöte i Oktober lägga fram mitt förslag! Min tanke är att ge förslag på att Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredningsgrupp som arbetar fram en lokal kulturplan i nära samarbete med föreningslivet. Jag vill att vi inom kommunen nu fokuserar på att samarbeta på alla plan för att få mer liv och rörelse och utveckling av Sala. Föreningarna behöver hjälp med att locka till sig fler ungdomar och experthjälp med t ex ansökningar till regionala och nationella fonder och bidrag. Kommunen behöver hjälp med att få till fler evenemang och aktiviteter som fyller kommunens utbud och detta kan vi göra tillsammans med både näringslivet och föreningslivet! Vi har dessutom nu en extra resurs i kulturentreprenören, som både kan kultur och marknadsföring! Jag tror att detta kan vara startskottet till något nytt, där vi tillsammans arbetar för att utveckla föreningslivet istället för att konkurrera mot varandra som tidigare skett i olika former.