Bostadspolitik

En expansiv och klok bostadspolitik är jätteviktigt!  Vill man betala lite för sitt boende ska man kunna göra det och tvärtom. Salas bästa arbetar aktivt för att kommunen ska ha både en rejäl planreserv och en markförsäljningsstrategi som visar var du kan börja bygga och när!  Generellt så arbetar vi för större och generösare detaljplaner i syfte att vara handlingskraftigare vid byggnation och att det ska bli så lätt som möjligt att bygga.

• Vi vill att Sala kommun ska ha 25000 invånare 2024!

• Vi vill att det byggs minst 300 bostäder om året i Sala kommun!

• Vi vill att det tas fram fler byggbara tomter i hela kommunen och ökar takten för utbyggnad av VA-nätet!

• Vi vill se att Sala stad växer ut mot Mamreområdet med nya hyres, bostadsrätter och villor/radhus!

• Vi vill fortsätta arbetet med att färdigställa Östra kvarteren, bygga ut Ängshagen och Lasarettsområdet, som nu har färdiga detaljplaner inom kort!

• Vi vill se över Plan för Sala stad 2018 och utveckla den vidare!

• Vi vill förbättra bygglovshanteringen så att det blir snabbare hantering och sätta upp högre ärendehanteringstakt. Man ska inte behöva vänta längre än 5 veckor på att få ett bygglov och solklara enkla ärenden ska kunna få bygglov via e-tjänst eller över disk vid medborgarkontoret!

• Vi vill att Sala kommun för en nära dialog med byggbolag, fastighetsägare, hyresgäster, villaägare i takt med att Sala växer, för att förankra nya idéer och marknadsföra byggbara områden!

• Vi vill att det finns ett tydligt bostadsförsörjningsprogram där Sala kommun sätter upp mål för hur vi ska kunna möta olika gruppers behov!

• Vi vill att Salabostäder utvecklar sitt samarbete med hyresgästerna och ger dem mer möjligheter att påverka sin närmiljö och ger dem fler möjligheter att mötas

• Vi vill att Sala kommun alltid planerar för blandad bebyggelse vid byggnation av nya områden, för att motverka segregation och öka möjligheten för de med lägre inkomst att bo på fler ställen. Vi vill inte ha nya miljonområden! 

Vi har under valrörelsen delat ut våra visioner för olika delar av kommunen. Vi kallar dem kommundel Sala stad, Norra Sala, Östra & Södra Sala och Svartådalen. Vi tror att genom att skapa bättre förutsättningar och bra samarbeten med de som bor i de olika kommundelarna kan vi få till både bättre service och snabbare utveckling. Vi vill därför få till kommundelsråd. Här är våra visioner för olika delar av Sala läs mer här>>