Infrastruktur

• Ökad tågtrafik och förbättrade tågöverfarter
Salas Bästa anser att arbetet med Resecentrum måste gå vidare liksom planskildhet som möjliggör trafik utan bomfällningar mellan staden och Norrmalm. Vi ser gärna att planskild korsning vid Stråkorsningen påbörjas snarast vilket innebär att man bygger bort barriären mellan Salas norra delar och resten av staden. Vi vill att Sala kommun arbetar aktivt för att förbättra pendeltrafiken Sala-Västerås, Sala-Uppsala och Stockholm för att snabba på restider för pendlare, men också för att förbättra Salas konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Vi vill även arbeta för tågstopp i Kumla utmed Västeråsbanan som ger större chans att orten kan växa och ge nya möjligheter för Tärna folkhögskola.

• Cykelbanor binder samman stad och landsbygd
Cykelbanor som bygger ihop staden med kringliggande orter är också prioriterade områden, till exempel mellan Sala och Saladamm, Ransta-Kumla-Sala, Sala-Kila samt cykelbana ut till SORF:s ryttargård.

• Visionär kollektivtrafik ger fler som ställer bilen hemma
Vi vill även införa ”unik och rolig” kollektivtrafik såsom hästtransporter mellan stadens olika turismmål eller turismtåg som drivs av el. Vi ser också gärna att man ser över möjligheten att få till en ångbåt som kan köra boende från Viksberg till MånsOls som en möjlighet i framtiden.

• Satsa på buss och bättre väg till Enköping!
Vi vill även se en busslinje mellan Enköping och Sala, då dessa två städer ligger ganska nära varandra och det redan idag finns bilpendlare mellan de två orterna. Riksväg 70 måste också få en snabbare prioritering av Trafikverket, då det är en väldigt trafikerad väg redan idag och pulsådern mellan Stockholm/Mälardalen och Dalarna.

• Inga mer pengar till FÖRBIFART Sala!
Förbifart Sala invigdes hösten 2008 men är i Trafikverkets planering inte klar. De vill fortsätta att bygga från Sör Kivsta förbi flygplatsen fram till dagens väg 56/72 bortom Norrby kyrka. Vi ser hellre att väg 56 går genom Stockholmsrondellen närmare staden och att pengarna istället satsas på väg 70 Kumla-Simtuna. Vi är emot “Norra Länken” som är tänkt från Uppsalavägen vidare bakom SORF fram till Nybo och Saladammsvägen. Vi tror hellre på att aktivt arbeta för att förlägga industrin och lagerverksamhet vid Evelund där kommunen köpt in mark men ännu ej planlagt.