Kultur & fritid

VARFÖR VI ANSER ATT KULTUR, IDROTT OCH FRITID ÄR VIKTIGT!
Livet består inte enbart av arbete, boende, barn- och äldreomsorg det består också av en fritid. Som politiker är det jätteviktigt att se till så att Salas befolkning även får möjlighet att slappna av, idrotta och träffas i olika tillställningar så att fritiden får en mening. Det är också viktigt att det finns möjligheter att få uttrycka sig på olika sätt och kunna vara stolt över sin historik och kultur. Ur en tillväxtsynvinkel är det idag även framforskat att människor väljer att flytta till en stad som ger dem mer än arbete. En kommun där människor trivs och umgås i olika sociala sammanhang och det finns ett stort utbud av kultur och idrott samt att ett rikt uteliv är det Bästa för Sala.

GENOMFÖRT 2018

-Sala kommun har tagit beslut om 2 nya fullstora idrotthallar i kommunen och allokerat medel samt påbörjat projektering. En i Sala och en i Ransta

-Sala kommun har byggt läktare till fotbolls och friidrottsplanerna
-Sala kommun har renoverat delar av idrottshallen vid Valla och planerar för ytterligare renoveringar.
-Sala kommun har renoverat Ishallen
-Sala kommun har försett vår teaterförening Camelonterna med en egen lokal på Gärdesta
-Sala kommun har har inplementerat LÖK - Lokal överenskommelse Civilsamhället - Kommunen. Där det tydliggörs vad kommunen ansvarar för och föreningslivet ansvarar för. Vi ser gärna att det i förlängningen blir fler partnerskapsavtal med föreningar.
-Sala kommun har i samverkar med Missionskyrkan fått en ny konsertlokal som både Kulturskolan och föreningslivet kan använda
.
-Sala kommun har satsat på Kulturskolan, med fler inriktningar och elevantalet ökar nu.
-Sala kommun har stöttat arbetet med Gropen i Sätrabrunn där en ny skidanläggning har anlagts.
-Sala kommun har utvecklat Sala stadspark, med en cafebyggnad och offentlig toalett intill lekparken samt tillgänglighetsanpassat lekparken även minigolfbanan är nu flyttad för att ge plats för en skatepark.
-Sala kommun har inlett ett samarbete med SORF för att utveckla anläggningen och tillgänglighetsanpassa den.

-Sala kommun har numera både en kulturplan och en idrottsplan som tar sikte på hur Sala kommuns kultur och fritid ska fortsätta utvecklas.
-Sala kommun har blivit en kommun där Sala numera finns med på kartan då filmer och tv-produktioner ska hitta inspelningsplatser.
-Sala Silvergruva har satsat på att öka aktiviteterna ovan jord både med egna aktiviteter och tillsammans med föreningslivet “Från Sjö till Sjö och ny cykelbana är två exempel t ex”
-Sala kommun har evenemangsstöd och snabbslanten för att öka möjligheterna för de som vill anordna aktiviteter.
-Sala kommun har firat Pride, Sala stadsfestival, Silvergruvans dagar, Sala Silverman och vi hoppas att det blir fler!.
-Sala kommun har renoverat Tärnabadet

-Sala kommun har

Påbörjat bygget av två nya idrottshallar, (Ransta och Lärkan)
-Sala kommun har Påbörjat bygget av en skatepark, tillsammans med Sala Rippers! Ska stå klar 2019!
- Sala kommun har delat ut 13 miljoner i extra investeringsstöd till föreningslivet för att både handikappanpassa verksamheter och för att de ska kunna underhålla alla fina anläggningar som finns i kommunen.
Som ni ser så har det hänt en hel del under mandatperioden, om man vill göra saker går det! Här är några förslag på delar som vi nu gärna ser händer i Sala under kommande mandatperiod:

VI VILL ATT:
- Det blir en Cablepark vid MånsOls! Wakeboard är jättepoppis nu och det finns en lokal förening som samlar in pengar. Vi vill stödja föreningen i arbetet med att få till denna anläggning i Sala. Det finns liknande anläggningar i Västerås och Fagersta som drar många turister!

- Sala kommun köper in beachrullstolar som gör så att de med funktionsnedsättning kan bada i våra sjöar. Dessa ska kunna lånas och även användas av Särskolan, Äldreomsorgen för att de äldre även ska kunna ta sig ett dopp i värmen.

- Vi vill att Sala kommun tar fram en investeringsplan för hur vi kan få fler spontanidrottsplatser runt om i kommunen. Varje kommundel ska ha minst en. De ska utformas tillsammans med de som bor i närheten för att de ska användas så mycket som möjligt! Vi ser gärna att skolorna får fler spontanidrottsplatser också både för att minska trycket på idrottshallar, men även för att möjliggöra att fler barn och unga rör sig mer varje dag!

- Vi vill att Sala kommun samarbetar med Varmsätra IK för att ta fram en lösning för idrottshall som skolan även behöver och att vi tittar på vilka behov som kommer att komma med ökad befolkning. Vi ser stor potential att få till fler idrottshallar även norr om stan för Åby och Ösby och ev. blivande skola på Mamre.

Salas Bästa vill se ett utvecklat partnerskap mellan kommunen och civilsamhället, så att fler idéer får komma till liv! Vi är positivt inställda till alla tankar och idéer som utvecklar Kultur och idrottslivet i Sala kommun och ger våra kommuninvånare fler aktiviteter att delta i. Låt oss arbeta tillsammans för att hitta finansiering till dem!