Näringsliv

VARFÖR VI ANSER ATT NÄRINGSLIVET MÅSTE PRIORITERAS
Salas Bästa bildades av personer ur Salas näringsliv, därför har frågan legat partiet varmt om hjärtat. Vi vill att näringslivet ges högsta prioritet för kommunledningen, för utan ett växande näringsliv stannar kommunens tillväxt och vi kommer att få svårare att klara välfärden på sikt. Ett starkt företagsklimat skapar fler jobb, fler bostäder och mer aktiviteter, en attraktivare kommun helt enkelt som alla drar nytta av!


GENOMFÖRT OCH PÅGÅENDE 2017

- Sala kommun har fått ett nytt näringslivskontor som ska inkluderas med övrig verksamhet, där näringslivchefen får stort mandat att förbättra servicen gentemot företagen och få de interna flödena att fungera bättre och effektivare tillsammans med kommunens övriga ledningsgrupp.

- Alla anställda inom kommunen går numera “Förenkla helt enkelt” som är en kurs i hur tjänstemännen kan förenkla hanteringen av ärenden och förbättra sitt bemötande.

- Sala kommun satsar också på att arbeta fram “Destination Sala som ska tydliggöra varför man ska besöka Sala kommun. Här byggs nu starkare samarbeten med de lokala aktörerna för att hitta gemensamma utvecklingsmöjligheter för att locka till sig fler besökare. Detta är ett steg i rätt riktning för att bygga ett starkare varumärke “Sala kommun”. En Turismstrategi arbetas nu fram tillsammans med företagen.

-Sala kommuns näringslivskontor håller på att skapa en företagslots som ska guida företagen till den information de behöver, för snabbare hantering av ärenden och för att underlätta för företag som verkar här och vill etablera sig i Sala.

-Salas skolor deltar i Ung Företagsamhet och har även erbjudit ungdomar att vara med i Framtidens företagare som varit ett sätt att ha sommarjobb som egenföretagare samtidigt som man fått individuell uppbackning.

- Kommunen har förändrat upphandlingsrutiner och ser över vilka delar av förvaltnings arbete som kan läggas ut på entreprenad.

- Kommunen försöker numera samverka med företag som vill driva en kvalitativ vård och omsorg och skola i vår kommun, istället för att motarbeta dem.


DETTA VILL VI GENOMFÖRA/FORTSÄTTA ARBETA MED!

- Få till fler/mer samarbeten/samhandling mellan det offentliga och näringslivet.

- Stödja och möjliggöra så att näringslivskontoret får de resurser och mandat de behöver för att förverkliga det arbete som nu pågår.

- Få till större och generösare detaljplaner i syfte att vara handlingskraftigare vid byggnation.

- Fortsätta satsningar på UF-företag och Framtidens företagare samt entreprenört lärande i skolan.

VI KOMMER INTE SLUTA TJATA OM ATT NÄRINGSLIVET ÄR VIKTIGT FÖREN FÖRETAGEN I SALA ANSER ATT VI HAR SVERIGES BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT, NÄR VI NÅTT DIT, KOMMER VI JOBBA FÖR ATT BEHÅLLA DEN UPPFATTNINGEN!