Skola & omsorg

Ladda ner Salas Bästa skolpolitik 2018-2020 här! (kommer snart)

Salas Bästa är av den uppfattningen att skolan är bland de viktigaste uppgifterna som en kommun har. Vi kommer därför alltid att eftersträva att skolan ska få de resurser som krävs för att barnen i Sala ska klara av att leva i framtidens samhälle. Dagens samhälle förändras redan snabbt, därför är det väldigt viktigt att Sala kommun kan erbjuda en skola som hänger med i samhällsförändringen. När kommunen växer måste även vi se till så att antalet skolplatser ökar och att de nya skolorna som måste byggas klarar av den nya pedagogiken och läroplanen. I Sala kommun ska Salas barn ha nära till skolan för att hinna med en aktiv fritid oavsett var du bor i kommunen. När samhället blir mer digitalt måste även Salas skolor klara av att lära barnen att hantera den digitala världen och kunna erbjuda föräldrar och lärare de verktyg och utbildning som underlättar samverkan och stöd till barnens utveckling.