Vi som arbetar för dig

Daniel Ahlin
Ledamot Bygg och miljönämnden, partikassör

Daniel Ahlin heter jag och har varit med i Salas Bästa sedan partiet grundades. Jag sitter idag som ledamot i bygg och miljönämnden, där vi tar beslut om t ex bygglov som handläggarna vill avslå. Sedan vi kom in i politiken har vi förändrat beslutsgången, för att både möjliggöra för den enskilde att avslag ifrågasätts, men också för att hjälpa handläggare som är osäkra på beslut att få stöd i tolkning av lagen. Vi i Salas bästa vill hellre fria än fälla och att våra bygglovshandläggare ger så konsultativ vägledning som möjligt för att underlätta i byggprocessen och ge en likvärdig service och vägledning till alla.
Jag är född och uppvuxen i Sala kommun och har valt att leva och bo här tillsammans med min fru och barn. För mig räcker det som anledning till vara med och påverka vår framtid.

De omorganisationer som idag genomförs inom kommunen är något som innebär både möjligheter till effektivisering av förvaltning och möjligheter till att få kortare beslutsvägar på längre sikt. Flera oberoende utredningar som gjorts pekar på att det finns effektivare sätt att styra och leda vår kommun än som tidigare gjorts. För att kunna flytta över mer medel till verksamhet inom vård och omsorg och skolan behövs ett nytt tänk. Förvaltningen måste blir medborgarvänlig och effektivare, vi måste finna fler samordningsmöjligheter och samarbetsformer med både näringslivet och föreningslivet och samtidigt försöka planera vår ekonomi och vårt resursutnyttjande så att fler skattemedel kan genereras långsiktigt. Vi inom Salas Bästa tror på tillväxt och vidareutveckling av vår kommun. Vi anser att vi måste inse att vi lever i en konkurrensutsatt värld där det gäller att kunna utveckla Sala kommun både under lågkonjunktur och högkonjunktur genom att finna flexibla lösningar och marknadsföra vår kommun. Genom att arbeta långsiktigt och följa omvärlden kan vi som kommun bli en av de bästa!

FÖRTROENDEUPPDRAG
- Ledamot Bygg och Miljönämnden
- ledamot SalaHeby Energi AB
- Partikassör Salas Bästa

Daniel Ahlin
Epost Blogg