Vi som arbetar för dig

David Karlsson
Revisor

David Karlsson är vår lekmannarevisor, han är även aktiv i partiet och brinner för landsbygdsfrågor och det gröna näringslivet. Sala kommun har ett sprudlande näringsliv inom de gröna näringarna, de står för en stor tillväxt i Sala, då företagsamheten inom kommunen är bättre än genomsnittskommunen och långt över övriga i Västmanlands kommun enligt senaste mätningen. Sala kommun har mycket skog och mark som brukas och flera industrier inom djurskötsel. Vi har en jättefin skola vid Ösby Naturbruksgymnasium, med riksintag som vi ska slå vakt om. David har även varit ordförande för LRF ungdom i Västmanland.

David Karlsson
Epost Blogg