Vi som arbetar för dig

Hanna Westman
Partiledare & Vice kommunalråd

Hej, jag heter Hanna Westman och är Salas Bästa partiledare och vice kommunalråd i Sala kommun. Jag är utbildad marknadsekonom från IHM business school och började engagera mig i politik 2010. Sala har mitt hjärta, mitt arv och min framtid och jag vill därför vara med och påverka Sala kommuns utveckling. Jag är uppvuxen i Kumla kyrkby, spenderat mina tonår i Sala, har bott i Stockholm under 5 år och i Leksand tidsvis. För mig är “Sala”, hela kommunen, inte bara orten. När jag bodde i Stockholm eller Dalarna och någon frågade mig var jag kom ifrån sa jag Sala, inte Kumla Kyrby eller Sala kommun…Men Kumla kyrkby är lika mycket Sala som Sala stad.

Det som är viktigt för mig är att Sala kommun fortsätter att satsa på att få in intäkter till kommunen istället för att spara ihjäl sig. Vi står för att vi vill omorganisera och effektivisera lokaler och arbetssätt, använda teknik och samverkan mellan olika enheter för att kunna fördela om resurser och skapa nya intäkter till verksamhet inom barnomsorg, skola och äldreomsorg! Vi vill att Sala kommun vidareutvecklar turismen, handels och industrins möjligheter och föreningslivets möjligheter tillsammans med de företag och föreningar som idag finns och vill komma hit. Vi vill att Sala andas utveckling och utnyttjar det faktum att 3,3 miljoner människor i vår närhet kan nå vår vackra kommun på mindre än en timme! Sala har alla möjligheter i världen! Det är arbetstillfällen, kultur och idrott, lediga bostäder, bra skolor och bra service som ger intäkter, men också marknadsföring av det som är bra i Sala, allt hänger ihop! Idag arbetar vi aktivt inom arbetsgivarutskottet för att vidareutveckla Salas arbetsgivarvarumärke. Vi vill att Sala ser sin personal som en tillgång, att vi erbjuder bra arbetsmiljö och marknadsmässig lön för att kunna locka de bästa till vår kommun och behålla dem. Ett varumärke byggs genom att man lever upp till det som man försöker förmedla. Vi vill att personalen ska vara stolta över att jobba i Sala kommun och verkligen mena det.  Om du har frågor om det övergripande pågående arbetet i Sala kommun eller vill diskutera arbetsgivarfrågor, hör av dig till mig!


 

FÖRTROENDEUPPDRAG:
- Partiledare för Salas Bästa fr o m 19 Augusti 2013
- Ordförande i arbetsgivarutskottet
- Vice ordförande i kommunstyrelsen och ledningsutskottet
- Ledamot Kommunfullmäktige

Hanna Westman
Epost Blogg