Vi som arbetar för dig

Lars Sandberg
Ledamot Vård och omsorgsnämnden

Hej, jag heter Lars Sandberg och sitter med i Vård och omsorgsnämnden. Salas Bästa och jag, arbetar för att ständigt förbättra omsorgen om människor i Sala. Vi arbetar för att vi ska få en bra äldreomsorg, att de med särskilt stöd ges möjlighet att få den hjälp de behöver och att människor i svåra situationer ska ha möjlighet att få hjälp. Vårt mål är självfallet att Sala kommun ska toppa alla jämförelser inom alla kategorier. Just nu arbetar vi med att öppna fler platser i Sala och vi vet att det inom kort även kommer att behövas ett äldreboende till. Vi håller just nu på att utöka valfriheten inom äldreomsorgen samtidigt som vi vässar vår egen kommunala organisation. Det ska vara upp till varje individ att välja vem man vill få hjälp av. Vi ser gärna att kommunen samarbetar med de privata initiativen för att öka möjligheten till att välja fler tjänster. Alla tjänster oavsett utförare kostar detsamma för den som väljer. Vi värnar också om att kommunen kvalitetssäkrar alla tjänster som medborgarna vill ha hjälp med och att det ställs samma krav på alla utförare. Kommunen har idag en riktigt vass och omtyckt hemtjänst. Vi i Salas Bästa värnar om att personalen inom omsorgen ska kunna spendera tid hos den de hjälper och att planeringen av personalen medför att de så kallade delade turerna minskar. Vi arbetar också för att alla som har kontakt med omsorgen i kommunen ska få ett riktigt bra bemötande.

Förtroendeuppdrag
Ledamot Vård och omsorgsnämnden
Ersättare Fullmäktige

Lars Sandberg
Epost Blogg