Vi som arbetar för dig

Magnus Eriksson
Gruppledare kommunfullmäktige

Hej, jag heter Magnus Eriksson och är uppvuxen i Kumla kyrkby och har tillbringat större delen av mitt liv i Sala, jag arbetar idag i eget företag samt är ordförande i Företagarna i Sala. Jag har sett hur Sala har stannat i utvecklingen och hur tidigare politiker givit löften till landsbygden och staden som aldrig införlivats. Jag arbetar på fritiden både aktivt inom Tärnan, en lokal förening som arbetar för Kumla/Tärna/Varmsätras utveckling samtidigt som jag är politiskt aktiv i Salas Bästa. Jag sitter med i styrelsen inom Salas Bästa och även som gruppledare för partiet i kommunfullmäktige.
Utöver det är jag också ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i VAFAB, och i Salabostäders styrelse.

Vi inom Salas Bästa arbetar för att landsbygden och staden ska utvecklas tillsammans. Vi har därför drivit igenom att varje del av kommunen får mer att säga till om i sin närhet i landbygdssamverkansrådet som inom kort kommer att sättas igång. Varje del av Sala har sin egen charm och utvecklingsmöjligheter, infrastruktursatsningar inom kommunen och till större städer runt om kommunen är av stor vikt för att hela kommunen ska kunna överleva. Samma sak gäller utbyggnaden av bostäder. Vi måste själva arbeta aktivt för att sätta igång bostadsbyggandet och ta ansvar för bostadsförsörjning i hela kommunen. För att t ex Kumla ska kunna utvecklas, behövs ett tåg stopp och fler bostäder. Kommunen måste också marknadsföras betydligt bättre än tidigare både genom att förändra arbetskultur inom kommunen, men också genom att erbjuda våra medborgare snabbare hantering vid t ex bygglov. Det är därför som vi t ex infört ett medborgarkontor i Sala kommun, och nu även påbörjar arbetet med ett Näringslivskontor. Glada invånare sprider glädje till besökare som vill flytta hit och fler skatteintäkter skapas. Vi måste ockå aktivt marknadsföra oss utanför kommunen och synas och höras i medier i positiv bemärkelse. Vi måste få våra medborgare att bli stolta över att vara Salabor!
Kontakta mig om du har idéer och tankar hur din landsbygdsdel kan utvecklas vidare!

FÖRTROENDEUPPDRAG:

- Gruppledare Kommunfullmäktige
- Ledamot Salabostäder AB
- Ersättare Kommunstyrelsen

Magnus Eriksson
Epost Blogg