Vi som arbetar för dig

Solveig Sjöberg
Ersättare kommunfullmäktige

Detta är Solveig Sjöberg, Solveig sitter med som ersättare i fullmäktige och som ersättare i vår partistyrelse. Solveig brinner för få vara med och påverka hur Sala utvecklas framåt. Hon arbetar idag som lokalvårdare på en privat förskola i Sala. Solveig har tidigare varit anställd inom Sala kommun och har sett insidan. Hon brinner för att Sala kommun ska leva upp till att bli en attraktiv arbetsgivare som tar hänsyn både till de anställda och de som idag arbetar via underentreprenör. Solveig ställer alltid upp och intresserar sig för att ungdomen ska ha det bra. Hon är även numera en volontär för Nattvandrarna i Sala som frivilligt besöker Salas gator och torg på kvällar och helger för att hjälpa ungdomar som blivit förfriskade och andra som behöver hjälp. 

Förtroendeuppdrag

Ersättare kommunfullmäktige
Ersättare Partistyrelsen

Solveig Sjöberg
Epost Blogg