Vi som arbetar för dig

Ulf Westman
Ledamot Fullmäktige & Skolnämnden

Ulf Westman, har valt att gå med i Salas bästa i valet 2014, han har under lång tid arbetat inom skolan i Sala kommun, både som lärare, studierektor, rektor och som Ordförande i Lärarförbundet i Sala. Men nu i juni 2014 går han i pension. Ulf Westman brinner med andra ord för skolan, har lång erfarenhet och vill fortsätta arbeta för att skolan i Sala blir så bra som möjligt. Vi är väldigt tacksamma för att han har valt att gå med i Salas Bästa. Ulf kommer nu att få ställas inför ett nytt perspektiv som arbetsgivare, men han har efter lång tid som ordförande i Lärarförbundet redan haft nära kontakt med skolledningen. Han har även suttit med i nämnden som facklig representant och sett och hört det mesta.
Han har ett bra kontaktnät bland lärarna och föräldrar och elever, då han varit verksam i verksamheten så länge. Ulf vill precis som Salas Bästa, arbeta för att Salas skolor blir de bästa i landet och vi tror att han är rätt person att få det gjort! Det första vi vill införa är att vi som skolpolitiker börjar ställa krav både uppåt mot staten och kräva att kommunerna får hjälp med att kunna ge de lärare som finns en dräglig miljö att arbeta i. Idag saknas det struktur och gemensamma regler, det är inte lätt varken för ledarna inom skolan eller personalen. Det behövs både forum för att mötas och forum med fokus på hur vi alla kan bli bättre. Men även att vi gemensamt tar fram regler som gäller generellt i Sala kommun för skolan och förskolan. Vi har fler lärare i vårt parti som valt att inte stå med i listan till fullmäktige, men som deltar i att forma Salas Bästa skolpolitik, det är jättekul! Hos oss är alla välkomna och vi vill gärna att så många som möjligt ges chansen att delta i skolans utveckling. Därför har vi föreslagit att en kommunal skolplan tas fram. Då skapas både forum och möjlighet för alla intressegrupper att få vara med och tycka till. Dessutom så får vi politiker ett styrdokument att arbeta mot som kan ge en långsiktig hållbarhet.

FÖRTROENDEUPPDRAG:
- Ledamot Kommunfullmäktige
- Ledamot Skolnämnden

Ulf Westman
Epost Blogg